SOBNI TERMOSTATI

COMPUTHERM Q1 RX

Konektor, kojim upravlja radiofrekventni termostat

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

 

1. Prikaz opštih karakteristika konektora

Konektor tipa COMPUTHERM Q1 RX je razvijen za termostate tipa COMPUTHERM Q3 RF, Q7 RF i Q8 RF i može se koristiti pored ili umesto njihovih prijemnih jedinica.

Uređaj je pogodan za upravljanje kotlom ili bilo kojim električnim uređajem na 230V (npr. kalorifer, pumpa, redukcioni ventil, itd.). Jednostavno se pušta u pogon, njegovo korišćenje je lako i nije potrebna montaža. Bežični termostati tipa COMPUTHERM Q3 RF, Q7 RF i Q8 RF upravljaju ovim uređajem tako što na izlaznom priključku uključuju i isključuju mrežni napon.

2. Puštanje u rad konektora  

Uključite konektor u struju (utaknite ga u zidni konektor u blizini uređaja kojim želite upravljati). Nakon nekoliko sekundi, posle treperećih signala LED dioda konektora, konektor je spreman za rad. Nakon toga možete početi sa usklađivanjem termostata i konektora (a i zajedničkog usklađivanja termostata i konektora i prijemnika termostata). 

3. Usklađivanje termostata i konektora

VAŽNO UPOZORENJE!

Ukoliko konektor COMPUTHERM Q1 RX želite koristiti pored prijemnih jedinica termostata zajedno trebate usklađivati termostat i konektor i prijemnik termostata, da bi oni funkcionisali usaglašeno.

Pritisnite i držite pritisnuto (oko 10 sekundi) “on/off” dugme konektora sve dok zeleno svetlo (LED) ne počne da treperi. Time je konektor stavljen u stanje usaglašavanja. Ukoliko konektor Q1 RX koristite pored prijemnih jedinica Q3 RF, Q7RF ili Q8 RF tada i prijemnik termostata treba da stavite u stanje usaglašavanja (prema njihovim sopstvenim uputstvima), tako da i na tom prijemniku počne da treperi zeleno (u slučaju Q8RF crveno) svetlo (LED). Nakon toga prema uputstvu termostata usaglasite termostat i konektor (odnosno i konektor i prijemnik termostata). Usaglašavanje je uspelo, kada prestane treperenje LED-a.

4. Kontrola dometa

Pomoću tastera termostata „TEST” možete kontrolisati da li je radiofrekventna veza između termostata i konektora unutar dometa. Za to, pritisnite taster „TEST” otprilike 2 sekunde. Nakon toga će termostat u trajanju od 2 minute svakih 5 sekundi naizmenično slati signale za uključenje ili isključenje (na displeju se naizmenično pojavljuje, odn. nestaje znak ). Detektovanje signala uključenja ili isključenja signalizira uključenje ili isključenje crvene LED lampe na konektoru.  Ako konektor ne detektuje signale sa termostata, tada su dve jedinice van radiofrekventnog dometa, pa iste treba približiti. 

5. Ručno upravljanje konektorom 

Pritiskom na taster “manual” razdvajate konektor i termostat, a kotlom, priključenim na konektor, ćete moći upravljati samo ručno i isti se uključuje ili isključuje bez ikakve kontrole temperature. Ako crvena LED stalno svetli to označava automatski režim (upravljanje termostatom), ako zelena LED svetli, to označava ručno (manuelno) upravljanje. U manuelnom režimu kotao se uključuje odn. isključuje pritiskom na tastere on/off tako što na izlaznom priključku uključujute i isključujute mrežni napon. Ponovnim pritiskom na taster ”manual” vraćate se na režim automatskog upravljanja (upravljanje termostatom) i to se signalizuje crvenom LED diodom koja stalno svetli, a zelena se gasi. 

6. Izbegavanje spoljnih uticaja 

Praktično, funkcionisanje uređaja ne remeti nikakav spoljašnji faktor (radio, mobilni telefon itd.).  Ako ipak primećujete smetnju u funkcionisanju, ponovo podesite sistem kako je opisano pod tačkom 3.

TEHNIČKI PODACI

potrošnja u vatima: 

6 W

radni napon:

230V AC; 50Hz  

izlazni napon:

230V AC; 50Hz  

priključna jačina struje:

10A (3A induktivnog opterećenja).

težina:

150 g

 

Konektor tipa COMPUTHERM Q1RX  kojim upravlja radiofrekventni termostat zadovoljava standarde EU EMC89/336/EEC; LVD 73/23/EEC; 93/68/EEC odnosno standard R&TTE 1999/5/EC, stoga može da koristi oznaku     CE. 

Slični proizvodi

Kontaktirajte nas

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Podešavanje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.